Voorwaarden
voor een aanvraag

DE VOORWAARDEN

  • Uw bedrijf is gevestigd in de Hoekse Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard/Vijfheerenlanden;
  • Uw aanvraag sluit aan op de doelstellingen van NexTecH;
  • Het scholings- op onderzoeksprogramma valt binnen de vakgebieden van technologie of daaraan verwante studies;
  • U bent bereid tot een cofinanciering ter grootte van de aangevraagde beurs.

Als voorwaarde geldt tevens dat de studiebeurs wordt gebruikt voor uw hoger opgeleide medewerkers of hbo-stagiaires.
NB. De aanvraag voor een tegemoetkoming moet voorafgaand aan het studiejaar worden ingediend. De tegemoetkoming wordt per studiejaar toegekend. Wanneer de aanvraag een meerjarige studie betreft, dient de aanvraag elk studiejaar ingediend te worden. Tijdens de vervolgjaren kunt u volstaan met een verwijzing naar de toekenning en toezending van kopieën van de betaalde facturen aan het opleidingsinstituut.

Houd rekening mee dat de tegemoetkoming aan het eind van het studiejaar na overlegging van een positief studieresultaat wordt toegekend. Tot slot wordt een tegemoetkoming niet met terugwerkende kracht toegekend.

NexTech stelt elk jaar financiële middelen beschikbaar voor alle technologische bedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid die willen investeren in scholings- en onderzoeksprogramma’s van hun hoger opgeleide medewerkers. Per bedrijf geldt hierbij een maximumbedrag van € 10.000,- per jaar. U kunt verschillende aanvragen indienen voor uw medewerkers.

Check de voorwaarden ›

Wie gingen u voor?

Verscheidene bedrijven dienden reeds aanvragen in voor financiële ondersteuning gericht op scholings- en onderzoeksprogramma’s. Ook werden er gelden verstrekt voor kennismeetings binnen de regio. Bent u geïnteresseerd kijk dan naar voorgaande gesubsidieerde projecten van NexTecH.

INVESTEREN IN DE ONTWIKKELING VAN BEDRIJVEN EN HAAR MEDEWERKERS

Heeft u behoefte aan extra financiële middelen voor technologische vernieuwing en kennis- ontwikkeling in uw bedrijf? En wilt u investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers? Dan biedt NexTecH u kansen.

Lees meer

DE VOORWAARDEN om in aanmerking te komen voor een budget

Om in aanmerking te komen voor een budget van NexTecH moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Klik op lees meer en bekijk de voorwaarden die gelden voor een NexTecH-budget.

Lees meer

Benieuwd wie u voor gingen? Bekijk enkele succesverhalen.

Verscheidene bedrijven dienden reeds aanvragen in voor financiële ondersteuning gericht op scholings- en onderzoeksprogramma’s.

Lees meer