Scholarship NexTech duwtje in de rug voor talentvolle techniekstudenten

NexTecH wil een actieve bijdrage leveren aan de technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio. Het stimuleren van kennisontwikkeling en het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio vormen enkele belangrijke speerpunten. Om dat doel te bereiken stelt NexTecH financiële middelen beschikbaar. Op 7 juli reikt NexTech  vier studiebeurzen van € 2100,- per jaar voor de duur van vier jaar uit aan talentvolle leerlingen die overtuigden met hun profielwerkstuk met technische inhoud. Het Scholarship-programma van NexTech is gericht op scholieren in 4 en 5 HAVO en 5 en 6 VWO. Deze jongelui hebben allemaal gekozen voor een technische vervolgopleiding. De winnaars dit jaar komen van CSG De lage Waard, het Stedelijke Dalton College en het Gomarus .

NexTech stelt elk jaar financiële middelen beschikbaar voor alle technologische bedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid die willen investeren in scholings- en onderzoeksprogramma’s van hun hoger opgeleide medewerkers. Per bedrijf geldt hierbij een maximumbedrag van € 10.000,- per jaar. U kunt verschillende aanvragen indienen voor uw medewerkers.

Check de voorwaarden ›