Nextech stopt per 1 januari 2022 met co-financiering opleidingen

Na ruim 100 jaar technische opleidingen te hebben gecofinancierd voor technische bedrijven in de regio, gaat Nextech daar per 1 januari 2022 mee stoppen. Alle toezeggingen die bedrijven hebben lopen, zullen worden gehonoreerd totdat de opleidingen zijn beëindigd.

Het doel van Nextech zal onverkort gericht blijven op het stimuleren van technische kennisontwikkeling. Zij zal zich echter meer gaan focussen op de instroom/doorstroom van jongelui naar technische opleidingen en functies en het behoud van technisch hoger opgeleiden. Naast de bekende HBO en WO niveaus zal nu ook het MBO betrokken gaan worden in de activiteiten van Nextech.

De inmiddels populair geworden scholarships zullen voorlopig blijven bestaan. Zodra meer te melden is over de nieuwe activiteiten van Nextech zullen wij die via de Port of Business communiceren.

NexTech stelt elk jaar financiële middelen beschikbaar voor alle technologische bedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid die willen investeren in scholings- en onderzoeksprogramma’s van hun hoger opgeleide medewerkers. Per bedrijf geldt hierbij een maximumbedrag van € 10.000,- per jaar. U kunt verschillende aanvragen indienen voor uw medewerkers.

Check de voorwaarden ›