Wie gingen u voor?

SYEL EUROPE

De software-afdeling van Syel Europe vroeg financiële ondersteuning voor het begeleiden van stagiaires en het ontwikkelen van software ten behoeve van het ‘Easy Living System’.

Aanvraag

Syel Europe vervaardigt componenten voor de automatisering en industriële elektronica. De softwareafdeling van het bedrijf, VMB Besturingstechniek, is gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van complete machinebesturingen.

Op verzoek van haar opdrachtgevers ontwikkelde VMB een besturingssysteem om verschillende functies en apparaten in grote woonhuizen en MKB-bedrijfspanden aan te sturen. Denk aan verlichting, klimaatbeheersing, alarminstallatie en zonwering. Het systeem werd ontworpen op basis van de hardware en controllers van Syel Europe, maar om de vertaalslag te maken naar een concreet en vermarktbaar product, moest kennis worden ingekocht. Syel Europe trok hiervoor twee hbo-stagiaires aan van de opleiding Industriële Automatisering van de Avans Hogeschool te ’s-Hertogenbosch. Hun taak concentreerde zich met name op het programmeren van de controllers en het vertalen van de technische specificaties naar markteisen. Met als uiteindelijk doel: een compleet werkend systeem van hardware en software, dat installatieklaar kon worden opgeleverd: het Easy Living System.

De twee hbo-stagiaires hebben de opdracht binnen een half jaar afgerond. De begeleidingskosten werden mede gefinancierd door NextTecH. De stagiaires traden na afronding van het project in dienst van Syel Europe!

Testimonial

Via de tegemoetkoming van NexTecH heeft ons bedrijf extra begeleiding kunnen bieden aan twee technische hbo-stagiaires in de afrondingsfase van hun studie. Het gevolg was dat deze jonge mensen aan het eind van hun studie voldoende bagage hadden om bij ons te kunnen komen werken. De uitnodiging hiertoe werd met veel plezier aanvaard. Conclusie: NexTecH vergroot zowel de kansen en mogelijkheden van bedrijven als die van pas afgestudeerden in technische beroepen.

http://vmbautomation.com/nl/