Wie gingen u voor?

VISSER & SMIT HANAB

Visser & Smit Hanab vroeg NexTecH financieel bij te dragen aan een universitaire opleiding voor een projectleider.

Aanvraag

Visser & Smit Hanab ontwikkelt, bouwt en onderhoudt verbindingen, netwerken en installaties voor water en energie. De branche waarin het bedrijf opereert kenmerkt zich momenteel door toenemende competitie, liberalisering, stringentere milieueisen en mondialisering. Deze veranderingen hebben invloed op de technologische ontwikkeling van energiesystemen en op de bestuurlijke inrichting van de organisatie. Kortom: kennis van nieuwe technologieën en veranderende markten is gewenst om de organisatie winstgevend te houden.

De afdeling Business Development is verantwoordelijk voor het binnenhalen en behouden van deze kennis. Een van de werktuigbouwkundig ingenieurs van de afdeling volgt daarom (vanuit zijn functie als Projectleider Business Development) de opleiding ‘Master of Business in Energy systems (MBE)’ aan de TU in Delft. Visser & Smit Hanab vroeg NexTecH bij te dragen aan de opleidingskosten, te weten € 23.900,-. NexTecH honoreerde de aanvraag met een bedrag van € 5.975,- op jaarbasis.

Testimonial

Het is onze ambitie onze positie in het totale bouwproces te verbreden en op ons vakgebied de beste te zijn. Met onze mensen, vooruitstrevende technieken en een klantgerichte benadering ondersteunen we de klant optimaal in zijn behoefte. Samen met onze klanten leveren wij een bijdrage aan een duurzame samenleving. NexTecH draagt hieraan bij door samen met ons te investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers.

http://www.vshanab.nl