Een leven lang leren voor ingenieurs?

Stichting NexTech bestaat 100 jaar

NexTech is een stichting welke in 1918 is opgericht door een groot aantal industriële bedrijven als ondersteuningsfonds van de enkele jaren daarvoor opgerichte Hogere Technische School in Dordrecht, onder de naam Indus- triefonds. In 2011 is de naam veranderd in NexTech.

Het doel van NexTech, heden ten dage na het verdwijnen van de HTS uit Dordrecht, is om actieve bijdragen te leveren aan technologische en inno- vatieve ontwikkelingen in de regio Zuid-Holland Zuid. NexTech wil dit doel verwezenlijk door het stimuleren van kennisontwikkeling, het bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden in de regio Zuid-Holland Zuid. Op 15 oktober 2018 bestaat de Stichting 100 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft het bestuur van NexTech besloten om niet een congres of andere feestelijke activiteit te organiseren maar een wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten en de resultaten daarvan aan de samenleving ter beschikking te stellen.

In het kader van het 100 jarig jubileum heeft NexTech als thema, het toene- mende belang van een leven lang leren voor hoger opgeleide technici en de noodzaak om dit te stimuleren en te faciliteren, centraal gesteld. Ze heeft aan het SEOR, een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de

Erasmus Universiteit Rotterdam, gevraagd op basis van bestaande litera- tuur een inventarisatie te maken van bestaande maatregelen en systemen op het gebied van een leven lang leren voor (hoogopgeleide) technici in zowel binnen- en buitenland. Hierbij is ook gekeken naar de situatie in andere beroepen en branches.

  • Download hier het SEOR rapport.
  • Download hier de management samenvatting.

NexTech stelt elk jaar financiële middelen beschikbaar voor alle technologische bedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid die willen investeren in scholings- en onderzoeksprogramma’s van hun hoger opgeleide medewerkers. Per bedrijf geldt hierbij een maximumbedrag van € 10.000,- per jaar. U kunt verschillende aanvragen indienen voor uw medewerkers.

Check de voorwaarden ›