Jubilerend NexTecH geeft samenleving waardevol rapport cadeau

NexTecH, de stichting die zich inzet voor technologische en innovatieve ontwikkelingen in de regio Zuid-Holland Zuid, bestaat dit jaar 100 jaar. Dat wordt niet enorm groots gevierd, want de organisatie besteedt het geld liever aan wat er écht toe doet: het stimuleren van kennisontwikkeling en bevorderen van de instroom en het behoud van technisch hoger opgeleiden. Toch gaat het jubileum niet helemaal geruisloos voorbij.

NexTecH werd in 1918 opgericht door de familie Stoop van de Dordtsche Petroleum Maatschappij, onder de naam Industriefonds. In 2011 is deze naam veranderd in Nex- TecH. Met het jubileum in aantocht werd er eens flink in de archieven gespit, zo vertelt voorzitter Joop Hylkema. “Niet zonder resultaat, want onder meer de oprichtingsakte kwam boven tafel. Wat bleek? Bij het opzetten van het Industriefonds legden tientallen, gerenommeerde Nederlandse bedrijven met elkaar een bedrag van 150.000 gulden in.” Bestuurslid Walter Borsje vult aan: “Dat is toch gewoon crowdfunding avant la lettre? Nu heel hip, maar toen al toegepast. Vanaf de start is NexTecH dus innovatief, kunnen we hier wel mee concluderen,” lacht hij. De stichting ontwikkelde zich door de jaren heen flink. Hylkema: “Toen Dordrecht nog over een HTS beschikte, deed het Industriefonds rechtstreekse schenkingen aan de school. In 1998 verdween de HTS uit Dordrecht. Daarom komen de schenkingen de laatste twee decennia bij bedrijven en individuen terecht. In die periode gaven wij naar schatting een bedrag van 1 miljoen euro aan opleidingskosten weg. Daarmee hebben we ruim 500 mensen op weg geholpen.” Zowel oud als jong en binnen de meest uiteenlopende vakgebieden binnen de techniek. Borsje: “Uiteraard heeft NexTecH ook oog voor de jeugd, want die heeft de toekomst. Tijdens de uitreiking Innovation Award ZHZ, die op 6 juni in het Van der Valk Hotel ARA plaatsvindt, reiken wij wederom scholarships uit aan talentvolle jongeren die in positieve zin opvielen met hun technische profielwerkstuk. Zij winnen een studiebeurs van 8400 euro, verspreid over 4 jaar om een technische vervolgopleiding aan hbo of wo te volgen. Het niveau van de aanmeldingen wordt steeds hoger. Vorig jaar waren er al 40 aanmeldingen. In het begin moesten wij scholen bellen om ze te enthousiasmeren hun leerlingen mee te laten doen, maar tegenwoordig nemen ze zelf al vaak contact op. Het initiatief heeft zich flink ontwikkeld.”

Nieuwe realiteit omarmen

De inspanningen van NexTecH zijn hard nodig, kijkend naar de personeelstekorten waar de technieksector mee kampt. Hylkema: “Investeren in hoger technisch opgeleiden gaat in Nederland helemaal niet goed. Dat is desastreus voor onze economie. Wat wij met NexTecH doen is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Alle beetjes helpen, maar alleen kunnen wij het tij niet keren.” En daarom maakt de stichting zich hard voor een breder geluid in de samenleving. “Het honderdjarig bestaan was voor ons een mooie aanleiding om SEOR, een onafhankelijk onderzoeksbureau gelieerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, opdracht te geven om onderzoek te doen naar hoe je techneuten het beste opleidt, maar ook hoe je ze goed opgeleid houdt. Dat zijn namelijk twee verschillende zaken. Vroeger was het heel gewoon wanneer iemand 40 jaar voor dezelfde baas werkte en door de jaren heen weinig verandering in werkzaamheden meemaakte. Nu is dat achterhaald. Ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat we zijn aanbeland bij ‘een leven lang leren’. SEOR heeft onderzocht hoe we met elkaar die nieuwe realiteit het beste kunnen aanvliegen. De uitkomsten van het rapport bieden we binnenkort aan relevante partijen aan. Zowel bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstellingen kunnen een exemplaar verwachten.” En natuurlijk moet die niet achterin de kast belanden, maar handvaten bieden voor een toekomstbestendige, technische toekomst in de regio. Hylkema: “Eén van de aanbevelingen is om van bijscholing binnen de technische wereld veel meer gemeengoed te maken. In andere vakgebieden, zoals de advocatuur en de zorg, is dat heel normaal. Waarom in de technische branche dan niet?” Borsje: “Iedere ingenieur boven de 35 jaar loopt redelijk achter. Misschien is dat iets gechargeerd, maar feit blijft dat dit de generatie is die nog (deels) opgroeide in het pre-internet tijdperk. Terwijl het een must is om bij te blijven en mee te gaan met alle technologische ontwikkelingen en mogelijkheden die dat oplevert. Ook speelt mee dat ons werkzame leven een stuk langer wordt. Mensen kunnen steeds later met pensioen. Wil je jouw werk met toegevoegde waarde blijven doen, dan is bijscholing een must.” Wie die bijscholing dan gaat betalen, dat is nog een twistpunt. Hylkema: “Werkgevers willen alleen financieren als het relevant is voor het eigen bedrijf en medewerkers zijn niet van plan om zelf voor de kosten op te draaien. Daar zit nog wel een grijs gebied. De overheid moet daar ook verantwoordelijkheid in pakken. Het is toch gek dat financiering voor bijscholing nu vrijwel alleen geënt is op jongeren? Daar moeten we echt vanaf.” Met het rapport van SEOR hopen Borsje en Hylkema in ieder geval dat het gesprek op gang komt. “Dat zou al een mooie stap voorwaarts zijn. Maar bij praten alleen moet het niet blijven. Doorpakken, dat is vervolgens het devies. Het rapport is ons cadeau aan de Nederlandse samenleving. Met elkaar moeten we de absolute noodzaak inzien van het bevorderen van kennisontwikkeling voor technisch hoger opgeleiden.”

Klik hier om het artikel als PDF te downloaden.

NexTech stelt elk jaar financiële middelen beschikbaar voor alle technologische bedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid die willen investeren in scholings- en onderzoeksprogramma’s van hun hoger opgeleide medewerkers. Per bedrijf geldt hierbij een maximumbedrag van € 10.000,- per jaar. U kunt verschillende aanvragen indienen voor uw medewerkers.

Check de voorwaarden ›