Succesvolle startbijeenkomst Associate Members

Op 5 april vond wederom een informatiebijeenkomst plaats voor Associate Members bij Krohne. Vanuit de doelstellingen voor de Associate Members is de belangstelling van bedrijven groot om zich aan te sluiten om daarmee de kans op jong technisch talent binnen te halen niet mis te lopen.

Doelstelling van de Nextech Associate Member Club is nieuwe fondsen werven, waarbij de sponsoren van deze nieuwe club extra voordelen krijgen die nauw gerelateerd zijn aan deze Scholarships. Alle bedrijven die de afgelopen paar jaar gebruik hebben gemaakt van de subsidies van Nextech worden aangeschreven om als eerste te kunnen profiteren van de mogelijkheden die het Associate Member schap de bedrijven biedt.

De extra voordelen zijn onder andere;

  • Een jaarlijkse bijeenkomst, met een gezaghebbend spreker en een actueel thema dat aansluit op de ontwikkelingen binnen het technisch hoger en universitair (beroeps)onderwijs;
  • Verbinding met de studenten, eventueel te intensiveren door de student te “adopteren”;
  • Databank van (winnende) profielwerkstukken;
  • Contact met de deelnemende leerlingen aan de jaarlijkse wedstrijd, voor bijvoorbeeld stages, afstudeerprojecten en/of vakantiewerk

De extra fondsen zullen gebruikt worden om nieuwe Scholarships te kunnen verstrekken. U investeert hierdoor in de ontwikkeling van onze technische jeugd in de regio Zuid-Holland Zuid.

NexTech stelt elk jaar financiële middelen beschikbaar voor alle technologische bedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid die willen investeren in scholings- en onderzoeksprogramma’s van hun hoger opgeleide medewerkers. Per bedrijf geldt hierbij een maximumbedrag van € 10.000,- per jaar. U kunt verschillende aanvragen indienen voor uw medewerkers.

Check de voorwaarden ›