NexTecH biedt relaties de mogelijkheid associate member te worden

Als organisatie die innovatie stimuleert, kan NexTecH natuurlijk zelf niet achterblijven. De stichting heeft daarom een leuk nieuwtje: er komt een associate membership aan.

Organisaties die eerder een geldbedrag ontvingen van NexTecH krijgen binnenkort de mogelijkheid om in ruil voor contributie deel uit te maken van een exclusieve, hoogwaardige club, waardoor contacten leggen met veelbelovende studenten of interessante partijen wel heel makkelijk wordt. NexTecH zet zich in voor technologische en innovatieve ontwikkeling in de regio Zuid-Holland Zuid. Het stimuleren van kennisontwikkeling, bevorderen van de instroom en behoud van technisch hoger opgeleiden staat daarbij voorop. Om dat doel te bereiken, worden financiële middelen beschikbaar gesteld aan gevestigde technologische bedrijven en hun individuele medewerkers én aan studenten die kiezen voor een technische studie. Bekend zijn ongetwijfeld de scholarships die NexTecH onlangs ook weer aan vier talentvolle jongeren uitreikte tijdens de uitreiking van de Innovation Award ZHZ. Deze havo- en vwo-scholieren vielen in positieve zin op met hun technische profielwerkstuk en wonnen een studiebeurs van 8400 euro, verspreid over 4 jaar. NexTecH was altijd puur gericht op het verantwoord uitgeven van geld ter bevordering van technologische en innovatieve ontwikkeling, maar daar komt volgens bestuursleden Robbert Boset en Arie van den Herik verandering in. Natuurlijk leggen ze graag uit waarom. “Wij schenken flinke bedragen, ook aan bedrijven die willen investeren in scholings- en onderzoeksprogramma’s van hun hoger opgeleide medewerkers. Dat bedrag kan oplopen tot 10.000 euro per jaar. Ondanks dat onze kas altijd op niveau is gebleven, vinden wij het nu tijd om ook in te zetten op de inkomstenkant. We bestaan 100 jaar in 2018 en willen natuurlijk graag toekomstbestendig blijven,” legt Van den Herik uit. “Zo kwamen wij op het idee om een associate membership in het leven te roepen. Zo’n betaald lidmaatschap zorgt voor meer binding en biedt organisaties de kans om nog dichter op het vuur te zitten. De regio barst van het technische talent en bedrijven staan daarom te springen. Door associate member te worden, krijg je onder meer toegang tot high potentials, bijvoorbeeld degenen die indruk maakten met hun profielwerkstuk. Ook organiseren we netwerkbijeenkomsten, waar waardevolle contacten met andere partijen kunnen worden gelegd.” Boset: “Goed, technisch personeel komt niet vanzelf aanwaaien. Het is de kunst om als bedrijf talenten al vroeg in het vizier te hebben en ze vervolgens op jonge leeftijd al aan je te binden. Daar is dit nieuwe initiatief van NexTecH het perfecte platform voor. Organisaties die al aan de voorkant investeren, profiteren daar enorm van.” Zien bedrijven dat ook zo? Eerder haalden ze immers alleen iets bij NexTecH en nu wordt gevraagd daar financieel iets tegenover te stellen. “De eerste organisaties zijn al voorzichtig gepolst en de reacties zijn bemoedigend. Het besef komt steeds meer dat het voor een florissante toekomst noodzakelijk is om het heft in eigen handen te nemen.” Van den Herik vult aan: “Achteroverleunen en naar de overheid wijzen: die tijd is voorbij. Wie het potentieel aan hoogopgeleid, technisch personeel écht wil benutten, moet daar zelf zijn best voor doen. Wij doen een handreiking om dat een stuk makkelijker te maken.”

Klik hier voor het volledige artikel in Port of business.

 

NexTech stelt elk jaar financiële middelen beschikbaar voor alle technologische bedrijven in de regio Zuid-Holland Zuid die willen investeren in scholings- en onderzoeksprogramma’s van hun hoger opgeleide medewerkers. Per bedrijf geldt hierbij een maximumbedrag van € 10.000,- per jaar. U kunt verschillende aanvragen indienen voor uw medewerkers.

Check de voorwaarden ›